Đèn Led nhà xưởng MPE đạt được tiêu chuẩn thân thiện với môi trường, tiêu cuẩn CE của Châu Âu. Đèn Led nhà xưởng MPE tuổi thọ 30.000 giờ và bảo hành đến 5 năm. Đèn Led nhà xưởng MPE có công suất 60W đến 240W phù hợp nhiều nhu cầu chiếu sáng khác nhau.

Đèn Led nhà xưởng MPE

Sắp xếp theo:
Đèn Led Highbay Nhà Xưởng 80W MPE HBV-80T 50%
Đèn Led Highbay Nhà Xưởng 80W MPE HBV-80T
Đèn Led Highbay Nhà Xưởng 80W MPE HBV-80T
Đèn Led Highbay Nhà Xưởng 120W MPE HBV-120T 50%
Đèn Led Highbay Nhà Xưởng 120W MPE HBV-120T
Đèn Led Highbay Nhà Xưởng 120W MPE HBV-120T
Đèn led highbay nhà xưởng 100W HBE-100T MPE 50%
Đèn led highbay nhà xưởng 100W HBE-100T MPE
Đèn led highbay nhà xưởng 100W HBE-100T MPE
Đèn led highbay nhà xưởng 150W HBE-150T MPE 50%
Đèn led highbay nhà xưởng 150W HBE-150T MPE
Đèn led highbay nhà xưởng 150W HBE-150T MPE
Đèn Led nhà xưởng 100W HBL-100T MPE 50%
Đèn Led nhà xưởng 100W HBL-100T MPE
Đèn Led nhà xưởng 100W HBL-100T MPE
Đèn Led Highbay Nhà Xưởng 200W MPE HBE-200T 50%
Đèn Led Highbay Nhà Xưởng 200W MPE HBE-200T
Đèn Led Highbay Nhà Xưởng 200W MPE HBE-200T
Đèn led highbay nhà xưởng 240W HBE-240T MPE 50%
Đèn led highbay nhà xưởng 240W HBE-240T MPE
Đèn led highbay nhà xưởng 240W HBE-240T MPE
Đèn Led nhà xưởng 150W MPE HBL-150T 50%
Đèn Led nhà xưởng 150W MPE HBL-150T
Đèn Led nhà xưởng 150W MPE HBL-150T
Đèn Led nhà xưởng 200W MPE HBL-200T 50%
Đèn Led nhà xưởng 200W MPE HBL-200T
Đèn Led nhà xưởng 200W MPE HBL-200T

5,535,100₫

11,070,200₫

Đèn Led nhà xưởng 200W MPE HBL-200T

Đèn Led nhà xưởng 240W MPE HBL-240T 50%
Đèn Led nhà xưởng 240W MPE HBL-240T
Đèn Led nhà xưởng 240W MPE HBL-240T

6,421,800₫

12,843,600₫

Đèn Led nhà xưởng 240W MPE HBL-240T